CLICK TO ENLARGE...
Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Warszawa – Wrzesień 1939”
Od 2011 roku w dniu 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
To właśnie tego dnia w 1951 roku zamordowano członków IV Zarządu Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” (WiN).
W celu upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego podziemia Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie wspólnie z Oddziałem
PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą
„ŚLADAMI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1945 -1963”

obrazek46498


REGULAMIN ODZNAKI
TUTAJ
Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK
„Warszawa – Wrzesień 1939”


REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1.    W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej Oddział Stołeczny PTTK w Warszawie ustanawia OTK „Warszawa – Wrzesień 1939”
2.    Celem odznaki jest zachęcenie najszerszych rzesz turystów a zwłaszcza młodzieży do zdobywania wiedzy o ważnym fragmencie naszej historii oraz popularyzację miejsc związanych z Wrześniem 1939 na terenie Warszawy.
3.    Pomysłodawcą oraz autorem regulaminu i wizerunku Odznaki jest Klub Turystyczno-Krajoznawczy  PTTK VARSOVIA
4.    Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami  turystycznymi i krajoznawczymi.
5.    Ustanawia się trzy stopnie odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:  brązowa, srebrna i złota
6.    Każdy obiekt może być zaliczony do zdobywania tylko jednego stopnia odznaki.
7.    Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 z wykazem miejsc i obiektów do zwiedzania.

Warunki zdobywania odznaki

1.    Odznakę może zdobyć każdy kto ukończył 10 lat i spełni warunki określone niniejszym regulaminem, również  nie będąc członkiem PTTK
2.    Czas  zdobywania  poszczególnych stopni odznaki jest  dowolny.
3.    Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych i zbiorowych wędrówek po Warszawie.
4.    Poznanie każdego obiektu powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w Książeczce turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie prowadzonym dzienniczku (kronice)
Potwierdzonym przez prowadzącego wycieczkę.
W przypadku wycieczek indywidualnych turysta powinien potwierdzić fakt zwiedzenia danego obiektu pieczątką lub w inny sposób np. wykonane zdjęcie, film itp.
5.    Wykaz obiektów (ogółem 150), w podziale na dzielnice Warszawy – na poszczególne  stopnie odznaki zawarty jest w załączniku nr. 1 do niniejszego regulaminu.
6.    Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym  jest zwiedzenie minimum 30 obiektów położonych na terenie co najmniej trzech dzielnic, w tym obowiązkowo:
– Fort Mokotów -  (dzielnica Mokotów)
-  barykada -  ul Grójecka/Opaczewska  (dzielnica Ochota)
7.    Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie minimum 35 obiektów położonych na terenie co najmniej czterech dzielnic, w tym obowiązkowo:
- Fort Czerniaków -  (dzielnica Mokotów)
- barykada   ul. Wolska -  (dzielnica Wola)
8.    Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym  jest zwiedzenie minimum 40 obiektów położonych na terenie co najmniej pięciu  dzielnic, w tym obowiązkowo:
- Fort Bema  -  (dzielnica Bemowo)
- barykada Al. Waszyngtona /Międzyborska -  (Dzielnica Praga Południe)
        
Weryfikacja

1.    Weryfikację odznaki dokonuje Referat Weryfikacji Komisji Turystyki Pieszej Oddziału  Stołecznego PTTK w Warszawie na podstawie  książeczki lub kroniki zawierającej potwierdzenie spełnienia warunków dla odpowiedniego stopnia odznaki.
2.    Książeczki lub kroniki należy składać osobiście ewentualnie nadsyłać na adres:
 Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego   ,
 ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, tel. 22 635 27 52
3.    W wyżej wymienionym miejscu będzie można  nabyć odznaki.
4.    Turyści przysyłający książeczkę na podany adres drogą pocztową, załączają zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na przesyłkę zwrotną. Odznakę można otrzymać pocztą – koszt odznaki i przesyłki pokrywa kupujący.

Postanowienia końcowe

1.    Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego Oddziału Stołecznego PTTK.
2.    Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK  w dniu 22 kwietnia 2013 roku i  obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
3.    Oddział Stołeczny PTTK  nie ponosi  odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas zdobywania odznaki.
4.    Wzór książeczki z przykładowymi wpisami:

Nr kolejny  Data wycieczki  Nr wg regulaminu  Ulica, nazwa obiektu, opis    Potwierdzenie
1.              3. 09.2013         A.I.6                  Ul. Racławicka 99
                                                              Fort Mokotów, teren
                                                                  Radiostacji W-wa II   
2.              7.10.2013          B.III.4               Al. Waszyngtona, róg
                                                                  Grenadierów. Obelisk
                                                  Poświęcony żołnierzom 21 PP „Dzieci Warszawy”   

Bibliografia:
1.    „Warszawa we wrześniu 1939 roku.  Obrona i życie codzienne”  Pod redakcją naukową Czesława Grzelaka.  Wydawnictwo „Rytm”, Warszawa  2004
2.    Bartoszewski Władysław;  „1859 dni Warszawy” ,  Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2008
3.    Majewski Jerzy: Przewodnik – Warszawa 1939; Gazeta Wyborcza z dnia 1. 09. 2009 (dodatek)
4.    Porwit Marian:    „Obrona Warszawy. Wrzesień 1939”; Wydawnictwo „Czytelnik”       Warszawa 1959 
5.    Ludwik Głowacki „Obrona Warszawy i Modlina 1939”. Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
6.    Obrona Warszawy 1939. Wydawnictwo MON, Warszawa 1984
7.    Indeks ulic  Warszawa 1939  - Internet
8.    Książka telefoniczna Warszawy 1938/39 PAST  - Internet
 
Pomysł odznaki oraz regulamin opracował  Jan Piwnik
Projekt graficzny odznaki  Włodzimierz Majdewicz
Klub PTTK Varsovia
Warszawa 22 kwietnia 2013

  Załącznik nr 1 do regulaminu OTK PTTK

„Warszawa – Wrzesień 1939”

Wykaz miejsc i obiektów związanych z warszawskimi śladami Kampanii Wrześniowej 1939 r.- wg aktualnego  podziału administracyjnego Warszawy.
We wrześniu 1939 r. organizacja obrony Warszawy dzieliła się na dwa odcinki:
Warszawa „Zachód” – pododcinki:  „Północ” (Żoliborz), „Środkowy” (Wola, Ochota),  „Południe” (Mokotów)
Warszawa „Wschód” – pododcinki „Północny” (Targówek),  „Południowo-Wschodni” (Utrata, Grochów, Saska Kępa)

A.     „WARSZAWA „ZACHÓD”     -                  108 obiektów
z  tego:

I.     Mokotów            16 obiektów
II.    Śródmieście            42 obiekty
III.    Ochota            9 obiektów
IV.    Wola                14 obiektów
V.    Bemowo                6  obiektów
VI.    Żoliborz            7 obiektów
VII.    Bielany            5 obiektów
VIII.    Włochy           6 obiektów
IX.    Inne dzielnice        3  obiekty


B.      WARSZAWA-WSCHÓD” (PRAGA)  -         42 obiekty
         z tego:

I.    Targówek                  5  obiektów
II.    Praga Północ            12 obiektów
III.    Praga Południe        15 obiektów
IV.    Wawer                    10 obiektów

Łącznie na terenie Warszawy  zidentyfikowano 150 obiektów

A   OCINEK    „WARSZAWA -  ZACHÓD”

I.    MOKOTÓW

1.    Ul. Rakowiecka 4 a  (Stary Mokotów)
Budynek Sztabu Generalnego WP. W dniach 1-6 września 1939 r. mieściła się tutaj kwatera Naczelnego Wodza.

2.    Ul. Rakowiecka 24/Al. Niepodległości   (Stary Mokotów)
Tablica – płaskorzeźba na ścianie budynku Szkoły Głównej Handlowej poświęcona prezydentowi bohaterskiego miasta mjr Stefanowi Starzyńskiemu – wychowankowi i wykładowcy tej uczelni, Komisarzowi Obrony Cywilnej we wrześniu 1939r.

3.    Ul. Jarosława  Dąbrowskiego 72 (dawniej Szustra 72 – Stary Mokotów)
W domu tym mieszkał Prezydent m. st. Warszawy;  we wrześniu 1939 r Komisarz Cywilny przy Dowództwie Obrony Warszawy.  Od strony Al. Niepodległości znajduje się obelisk poświęcony Prezydentowi Stefanowi Starzyńskiemu. Obecnie w willi mieści się ambasada Królestwa Maroka.

4.    Barykada - Al. Niepodległości 82, róg Ursynowskiej  (Wierzbno)
Na murze domu tablica „poświęcona żołnierzom IV Batalionu 21 Warszawskiego PP „Dzieci Warszawy”, którzy we wrześniu 1939 r. w tym rejonie bohatersko bronili dostępu do Stolicy W miejscu gdzie obecnie  znajduje się południowe wyjście ze stacji Metra „Racławicka” znajdowała się barykada, która była najdalej wysuniętym na południe punktem obronnym pozycji Mokotów. Walczyli tutaj żołnierze podchorążego Mamota z IV Batalionu Marszowego.

5.    Ul. Balonowa 22, róg Racławickiej  (Wyględów)
Tablica pamiątkowa p.t. „1939 – 1944 –Teren Fortu Mokotowskiego i Radiostacji Warszawa II obsadzony przez oddziały niemieckiej Luftwaffe noszący kryptonim „Rak”.

6.    Ul. Racławicka 99   (Wyględów)
Fort Mokotowski.  8 września 1939 r w Forcie uruchomiono radiostację nadawczą Polskiego radia – Warszawa II

7.    Ul. Ludwika  Idzikowskiego 1 c  (Stegny)
Fort Piłsudskiego zwany też Fortem Legionów  Dąbrowskiego. We wrześniu1939 r. obroną Fortu dowodził ppor. Franciszek Gniot..
Stary fort miał znaczenie nie tylko jako punkt oporu. W jego kazamatach  mieściły się archiwa II Oddziału Sztabu Głównego. W gorączce ewakuacyjnej nie zdążono wywieźć wszystkich akt i dokumentów. Część  dostała się w ręce Niemców.

8.    Ul. Powsińska 13  (Sadyba)
Fort Czerniakowski.
Na murze Fortu od strony Czerniakowskiej znajduje się tablica upamiętniająca heroiczne walki wysuniętej placówki obrony Warszawy i śmierć męczeńską 40  jej obrońców we wrześniu 1939 r.  Przed Fortem Czerniakowskim, przy ul. Powsińskiej, znajduje się głaz i tablica upamiętniający Wielkiego Olimpijczyka, żołnierza obrońcy Warszawy we Wrześniu 1939 r. – Janusza Kusocińskiego.

9.    Ul. Powsińska, róg Idzikowskiego
Głaz pamięci z tablicą  „W hołdzie bohaterskim żołnierzom 14 Pułku Ulanów Jazłowieckich ze Lwowa walczącym, poległym i rannym we wrześniu 1939 r. w obronie Stolicy przed niemieckimi najeźdźcami na Czerniakowie, Siekierkach i Sadybie”

10.    Al. Józefa Becka  (Siekierki) k/Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
Fort Augustówka (dawny rosyjski Fort X)  W 1939 r. znajdował się tu samodzielny punkt oporu.

11.    Lotnisko - Pole Mokotowskie
Na terenie obecnego parku im J. Piłsudskiego znajduje się obelisk p.t. „Lotnisko Mokotowskie” upamiętniający lotnisko czynne na terenie Pola Mokotowskiego w latach 1910 – 1939. We wrześniu 1939 r. Lotnisko zapisało swoją chlubną kartę w obronie nieba nad Warszawą.
W czasie obrony Warszawy we wrześniu1939 Pole Mokotowskie było miejscem lądowań i startów samolotów z rozkazami dla walczącej Warszawy. Tu przez pewien czas stacjonowała Brygada Poscigowa.

12.    Ul. Wałbrzyska – Cmentarz na Służewie
Na cmentarzu pochowanych jest 1717 ofiar kampanii wrześniowej co upamiętnia tablica z napisem  „Cmentarz wojenny, na którym pochowano w kwaterze A: 493 rozpoznanych i 1224 nierozpoznanych żołnierzy WP i osób cywilnych , ofiar nalotów i bombardowania broniącej się Warszawy w 1939 r.

13.    Ul. Chełmska 21 a  (Sielce)
Tablica w kościele św. Kazimierza poświęcona pamięci żołnierzy 4 Pułku Ulanów Zaniemeńskich uczestniczących w obronie Warszawy w 1939 r.

14.    Ul. Puławska 39, róg Willowej (Stary Mokotów)
Kamienica Luniaków – gdzie mieściło się kino „Ton”.  W budynku była siedziba dowództwa Rejonu Oporu „Mokotów”. Obroną Mokotowa kierował mjr Mieczysław Duch, który dowodził także  Batalionem Marszowym 21 PP „Dzieci Warszawy”.    Obecnie w budynku mieści się Carrefour Market.
 
15.     Ul. Podchorążych 69  (Sielce)
Siedziba dowództwa rejonu oporu „Sielce” , obejmujące obronę Czerniakowa i Siekierek. Rejonem dowodził mjr Józef Rosiek, który wsławił się w obronie „Fortu Czerniaków”.

16.    Ul. Puławska 113 a
Placówka „Królikarnia” we wrześniu 1939 r. stanowiła samodzielny punkt oporu. W dniach 25 – 27. 09. 1939 r. krwawe walki  w obronie Królikarni toczył 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich. Obecnie siedziba Muzeum Rzeźby im.  Ksawerego Dunikowskiego.
 
II.     ŚRÓDMIEŚCIE

1.    Dowództwo Obrony Warszawy – siedziby
Dowództwo Obrony Warszawy formułowało się w dniach 3- 6. 09. 1939 r.
a miejscem jego dyslokacji były:
a/ do 8 września – budynek Legii Akademickiej przy Al. Ujazdowskich 26
b/ od 8 do 17 września gmach  b. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pałacu Zamojskich przy Nowym Świecie 69. Fakt ten upamiętnia tablica na ścianie budynku.
c/ po 17 września – gmach PKO, ul Marszałkowska 134, róg Świętokrzyskiej.

2.    Nowy Świat 67
Gmach b. Komendy Głównej Policji Państwowej. W dniach od 9 do 22 września mieściła się tutaj siedziba dowództwa odcinka obrony „Warszawa – Zachód”, kierowana  przez płk Mariana Porwita. Szefem Sztabu był ppłk Leopold Okulicki, który od 18 września 1939 r. był dowódcą Zgrupowania swego imienia na Woli

3.    Ul. Marszałkowska 134, róg Świętokrzyskiej
Potężny gmach PKO; w dniu intensywnych nalotów niemieckich tj. 25. 09. 1939 r. w kompleksie schronów  pod budynkami PKO schroniło się kilka tysięcy cywilów. Tutaj tez przeniosło się Dowództwo Obrony Warszawy. W dniu 26 września 1939 r. na posiedzeniu któremu przewodniczył gen. Juliusz Rómmel, podjęta została decyzja o zaprzestaniu walk i wszczęciu rozmów kapitulacyjnych z Niemcami.

4.    Ul. Senatorska 14
Ratusz, miejsce urzędowania Prezydenta m. st. Warszawy Stefana Starzyńskiego, który we wrześniu 1939 r. był jednocześnie Komisarzem Obrony Cywilnej Warszawy.
Obiekt w czasie wojny całkowicie zniszczony – obecnie zrekonstruowany.

5.    Plac Bankowy
Pomnik Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Pomnik znajduje się po zachodniej stronie Błękitnego Wieżowca naprzeciw Ratusza.

6.    Pomnik Bohaterów Warszawy z lat 1939 – 1945
Warszawska Nike – stoi obecnie na skarpie przy Trasie W-Z.

7.    Plac Józefa Piłsudskiego
Grób Nieznanego Żołnierza (grób – pomnik) Ideą tego miejsca jest oddanie hołdu wszystkim, którzy poświęcili życie za Ojczyznę.
Na filarach arkad  Grobu Nieznanego Żołnierza znajdują się tablice z nazwami miejscowości ważniejszych bitew stoczonych przez żołnierzy Wojska Polskiego.  Odnośnie kampanii wrześniowej 1939 r. na tablicach wymieniono 19 miejscowości: m.in. Westerplatte, Krojanty, Mokra, Kock.

8.    Ogród Saski
Teren Ogrodu Saskiego był we wrześniu 1939 r. obszarem zaciętej obrony polskich oddziałów przeciwko nacierającym wojskom niemieckim.  W północno- zachodniej części parku, na zapleczu Pałacu Błękitnego znajduje się tablica pamiątkowa z sekwencją „Miejsce  uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. Teren bohaterskich walk obrońców Warszawy 1939 r. i masowych egzekucji w latach 1939 1944”.

9.    Ul. Zielna 27/29  (obiekt obecnie nie istnieje)
We wrześniu 1939 r. siedziba Polskiego Radia.  Polskie Radio ostrzegało o nalotach, podnosiło na duchu i zagrzewało do walki. Komunikaty w pierwszych godzinach wojny były optymistyczne.  8 września 1939 r. budynek Radia był już zamknięty ale za zgodą prezydenta Starzyńskiego radiostacja uruchomiona została w Forcie Mokotów.

10.     Ul. Zielna 39
Budynek PAST-Y (Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej). We wrześniu 1939 PAST-a stanowiła ważny węzeł łączności. Delegatem Dowództwa Obrony Warszawy był mjr Michał Czajka. Obecnie gmach PAST-y należy do środowisk kombatanckich.

11.     Ul. Nowy Świat 18
W Pałacu Branickich przy ul. Nowy Świat 18 w 1939 r mieściła się ambasada brytyjska. Gdy 3 września 1939 r radio podało informację, że Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom pod ambasadą miała miejsce manifestacja patriotyczna.

12.    Ul. Frascati 22
3 września 1939 r. manifestacja patriotyczna warszawiaków odbyła się także pod ambasadą francuską przy ul. Frascati 22. We wrześniu 1939 r.  budynek ambasady został istotnie zbombardowany. Dziś  jedynym śladem po ambasadzie  jest ozdobny betonowy słupek ogrodzenia na Al. Na Skarpie  obok Muzeum Ziemi.

13.    Ul. Szucha 23
W budynku Najwyższej Izby Kontroli  we wrześniu 1939 znajdowała się siedziba Komendy Głównej Ochotniczych Batalionów Pracy, której komendantem był Mieczysław Dębski. Zorganizowano 6 batalionów, z których każdy składał się z 5 kompanii po 100 ludzi. Obecnie w gmachu mieści się Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

14.    Ul. Polna 1
W budynku Straży Ogniowej (Centrala) m. st. Warszawy we wrześniu znajdowały się:
- Komenda dzielnicowa OPL Warszawa – Południe, której komendantem był Stanisław Tyszkiewicz
- Komenda dzielnicowa Straży Ogniowej Warszawa – Południe, której komendantem był kpt. Stanisław Drożdżewski

15.    Ul. Warecka 5/7
Tablica na ściennie budynku informuje, że na terenie ówczesnej redakcji i drukarni dziennika „Robotnik” (organ prasowy Polskiej Partii Socjalistycznej) mieścił się  Sztab Robotniczych Batalionów Obrony Warszawy we wrześniu 1939 r.

16.    Rondo Jazdy Polskiej (skrzyżowanie ul. Waryńskiego i Armii Ludowej
Pomnik Jazdy Polskiej. Na 4 tablicach znajduje się lista 43 najważniejszych bitew w historii polskiej kawalerii m.in. bitwy z kampanii wrześniowej 1939r. :Krojanty, Mokra, Bzura, Wólka Węglowa oraz Kock.

17.    Ul. Emiliana Konopczyńskiego 4
Na murze znajduje się tablica pamiątkowa z napisem „Tu mieściło się stanowisko bojowe artylerii w 1939 r.”

18.    Ul. Krakowskie Przedmieście 68
Kościół św. Anny. W kościele akademickim znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona poległym i zmarłym żołnierzom 36 PP „Legii Akademickiej”
W Kaplicy Loretańskiej Kościoła św. Anny znajduje się  Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej Wojska Polskiego oraz tablica pamiątkowa Polskich Sił Powietrznych 1939 - 1945

19.    Al. Jerozolimskie 3
Muzeum Wojska Polskiego. M. in. Ekspozycja stała Muzeum „Wojsko II Rzeczpospolitej i Wojna Obronna Polski 1939 r.”  W muzeum możemy też obejrzeć jak wyglądało uzbrojenie polskich żołnierzy we wrześniu 1939 r.

20.    Szpital Ujazdowski
Nieistniejący szpital, który znajdował się w  Zamku Ujazdowskim oraz w pawilonach na otaczającym go terenie w Al. Ujazdowskich. Do dzisiaj zachowało się kilka pawilonów dawnego szpitala przy ul. Jazdów, numery”: 1, 1a, 5, 8a i 10a. We wrześniu 1939 r. był szpitalem wojennym. Pierwszym wojennym komendantem Szpitala Ujazdowskiego był płk. Prof. Teofil Kucharski – szef sanitarny Armii „Poznań”.

21.    Ul. Senatorska 34
7 września 1939 r. w dawnym pałacu Mniszchów mieszczącym siedzibę Resursy Kupieckiej zaczął pracę Szpital Maltański utworzony przez PCK.  Obecnie w pałacu mieści się ambasada Belgii.

22.    Ul.  Romualda Traugutta 7/9
W gmachu Banku Handlowego we wrześniu 1939  Warszawska Chorągiew Harcerek na polecenia gen. Waleriana Czumy utworzyła szpital wojskowy pod nazwą Szpital nr 1 harcerek. Obecnie  budynek jest siedzibą Oddziału Banku Citi-Handlowy.

23.     Ul. Mikołaja Kopernika  15
W   kamienicy Władysława Marconiego we wrześniu 1939 Warszawska Chorągiew Harcerek utworzyła szpital wojskowy pod nazwą Szpital nr 2 Harcerek. Obecnie w domu mieści się  Biuro Podróży i Turystyki „Almatur”).
24.    Ul. Smolna 6
We wrześniu 1939 PCK uruchomiło szpital wojenny przy ul. Smolnej. Z ówczesnych 4 pawilonów zachował się tylko pawilon nr 3. W którym mieści się restauracja Klubu Bankowca.

25.    Plac Małachowskiego  2
W pierwszych dniach września PCK w budynku Liceum im. Mikołaja Reja uruchomiło szpital wojenny.

26.    U. Czackiego 6,
W budynku banku francusko-polskiego we wrześniu 1939 znajdowała się siedziba Komendy Głównej Straży Obywatelskiej. Straż Obywatelska  pełniła funkcje społecznego aparatu porządkowego.
Obok na budynku Ministerstwa Finansów znajduje się tablica;
„Pamięci Janusza Regulskiego Komendanta Głównego Straży Obywatelskiej oraz 5000 jej członków, którzy podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 r. nieśli miastu pomoc i opiekę” W tym miejscu w nieistniejącym budynku banku francusko-polskiego mieściła się siedziba Komendy Głównej Straży Obywatelskiej.
Wrzesień 2004   Towarzystwo Przyjaciół Warszawy”
 
27.    Skwer płk. Leona Strehla
Skwer znajduje się na tyłach Parku Ujazdowskiego między ulicą  Lennona i ul. Jazdów od strony Trasy Łazienkowskiej. Postać  pułkownika Leona Strehla upamiętnia głaz wolno stojący. Dr L. Strehl we wrześniu 1939r. był szefem sanitarnym w Sztabie Armii „Warszawa”.28 września wraz z ge. Kutrzebą i prezydentem Starzyńskim wszedł w skład delegacji, która prowadziła rokowania z Niemcami w sprawie kapitulacji Warszawy.
Na skwerze  L. Strehla znajduje się zespół tablic pamiątkowych m. in.
„W oblężonej Warszawie 1939 Szpital Ujazdowski przyjął rannych z Armii
„Poznań”, „Pomorze”, „Prusy”, „Łódź”, „Warszawa” w liczbie ponad 5000”

28.    Ul. Długa 13/15  (Stare Miasto)
Kościół Garnizonowy WP – Katedra Polowa Wojska Polskiego. W kościele znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone pamięci żołnierzy Września 1939 poległych w służbie dla Ojczyzny i chwale 2000 żołnierzy, którzy oddali życie w walce o twierdzę Modlin. Umieszczono tam około 30 tablic  poświęconych pamięci różnych formacji i dowódców Wojska Polskiego.
W gmachu kościoła znajduje się także  Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Motywem przewodnim m. in. ekspozycji stałych jest ukazanie roli jaką kapelani wojskowi odgrywali w życiu wojska i narodu, m. in bohaterscy kapelani Kampanii Wrześniowej.

29.    Ul. Piwna 9/11  (Stare Miasto)
Kościół św. Marcina. W kościele znajdują się dwie tablice poświęcone pamięci:
Żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich poległych w 1939 r.
Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich poległych w walce.

30.    Ul. Nalewki 3
W budynku I Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej we wrześniu  znajdowały się:
- Komenda dzielnicowa OPL Warszawa – Północ, której komendantem był Cyprian Odorkiewicz,
- Komenda dzielnicowa Straży Ogniowej Warszawa – Północ, której komendantem był kpt. Zbigniew Borowy.
Obecnie obiekt nie istnieje.

31.    Ul. Freta 10, kościół św. Jacka   (Nowe Miasto)
Po lewej stronie od wejścia do kościoła znajduje się tablica z napisem „Pamięci żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich poległych ku chwale Ojczyzny i Pułku w kampanii wrześniowej 1939.”

32.      Ul. Długa 25   (Stare Miasto)
Były budynek kina miejskiego. We wrześniu 1939 w podziemnym lokalu tego budynku miała swoją siedzibę Komenda Głowna OPL (Obrony Przeciwlotniczej)
 m. st. Warszawy. Komendantem OPL był wiceprezydent miasta inż. Julian Kulski.

33.      Ul. Świętokrzyska 25
W tym budynku we wrześniu miał swoją siedzibę Stołeczny Komitet Samopomocy Społecznej, który sprawował opiekę nad tysiącami ewakuowanych, uchodźców, pogorzelców, nad sierotami i zagubionymi dziećmi. Przewodniczącym SKSS był Artur Śliwiński.

34.    Plac Bankowy 3/5
Gmach obecnego ratusza. Wewnątrz ratusza znajduje się tablica upamiętniająca nadanie m.st. Warszawie Orderu Wojennego Virtuti Militari za męstwo i wybitne czyny wojenne we wrześniu 1939r.
Treść napisu na tablicy „Virtuti Militari V klasy nadany miastu Warszawie zarządzeniem Naczelnego Wodza w dniu
 9 listopada 1939 r. w uznaniu bohaterskiego i wytrwałego męstwa w obronie przeciw najazdowi niemieckiemu”

35.     Ul. Marszałkowska 9
W kamienicy Centralnego Laboratorium Chemicznego była siedziba dowództwa obrony pododcinka „Południe” obejmująca dwa rejony obrony „Mokotów” i „Sielce” oraz  pięć wysuniętych samodzielnych punktów oporu tj. „Fort Mokotów”, „Fort Piłsudskiego”. „Fort Czerniaków”, „Fort Augustówka” oraz „Królikarnia”.
Obroną pododcinka „Południe” kierował ppłk Kazimierz Galiński.  Obiekt obecnie nie istnieje.

36.    Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Uniwersytet Warszawski – we wrześniu 1939 r. na teren UW przeniesiono z ul. 6 Sierpnia 33 (obecnie Nowowiejska) I Szpital Okręgowy, który mieścił się na skraju ówczesnego Pola Mokotowskiego i był narażony na bezpośredni ostrzał nieprzyjaciela. Szpital ten nazwano I Zastępczym Szpitalem okręgowym, który pełnił funkcje szpitala wojskowego. Komendantem  przeniesionego szpitala był  płk w stanie spoczynku, prof. Dr Edward Loth.

37.    Ul. Krakowskie Przedmieście  64
Gmach Resursy Obywatelskiej został wybudowany w latach 1860-1861.
We wrześniu władze wojskowe założyły tu szpital dla rannych żołnierzy.
Obecnie budynek jest siedzibą Towarzystwa Współpracy z Polonią Zagraniczną „Polonia” (Dom Polonii).

38.     Al. Ujazdowskie 3
Gmach Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. GISZ  sprawował dowództwo nad silami zbrojnymi w Polsce międzywojennej. Obecnie budynek jest siedzibą Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów.

39.     Plac Zamkowy.
Zamek Królewski – siedziba Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
17 września Niemcy ostrzelali Zamek Królewski, który częściowo spłonął. Wskazówki zegara na wieży Zygmuntowskiej zatrzymały się na godzinie 11,15. 
    Decyzję o  odbudowie Zamku  podjęto dopiero w 1971 roku.

40.    Ul. Zakroczymska 6  (Nowe Miasto)
W Pałacu Sapiehów we wrześniu 1939 r. utworzono szpital wojskowy. Była to Filia Nr 1 Zastępczego I  Szpitala Okręgowego (szpital zakaźny). Obecnie w Pałacu Sapiehów znajduje się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących nr 15.
 
41.    Ul. Nowogrodzka 45, róg Poznańskiej
Gmach Urzędu Telekomunikacyjnego i Telegraficznego we wrześniu był siedzibą Naczelnego Dowódcy Lotnictwa  i Obrony Powietrznej  (ND LiOP). W czasie kampanii wrześniowej dowódcą był gen. brygady pilot Józef Zając.

42.     Ul. Królewska 15, róg Pl. Małachowskiego
Pałac Leopolda Kronenberga. We wrześniu w Pałacu znajdowała się stacja zborna oddziałów ochotniczych obrony Warszawy. Pierwszym dowódcą Baonu Ochotniczego został mjr Aleksander Zabłocki. Stacja zborna była ośrodkiem dyspozycyjnym ochotniczych rezerw.
Obiekt obecnie nie istnieje a w tym miejscu jest Sofitel „Victoria” 
   
III.    OCHOTA

1.    Ul. Grójecka 93  (Rakowiec)
 Barykada Grójecka/Opaczewska. Pomnik –Barykada 0brony  Warszawy 1939 z     napisem „W tym miejscu żołnierze Wojska Polskiego oraz mieszkańcy bohatersko bronili dostępu do Warszawy w dniach od 8 do 27 września 1939 r.”

2.    Ul. Stanisława  Skarżyńskiego 8  (Rakowiec)
Gimnazjum Nr 16 im. Obrońców Barykady Września 1939 r.

3.    Al. Bohaterów Września  (Szczęśliwice)
Patronem ulicy są bohaterscy żołnierze WP walczący w obronie Ojczyzny we Wrześniu 1939 r.

4.    Ul. Akademicka 5 (akademik na Pl. Narutowicza)
W Domu Akademickim było stanowisko dowodzenia rejonem oporu „Ochota”, którym kierował mjr Artemi  Aroniszydze (gruziński  oficer kontraktowy w Wojsku Polskim). Pod akademikiem był schron a na dachu budynku znajdował się punkt obserwacyjny baterii ciężkiej przeciwpancernej. 25 września Dom Akademicki został zbombardowany, wobec czego stanowisko dowodzenia rejonu „Ochota” przeniesiono do budynku przy ul. Pługa 4

5.    Ul. Karola  Dickensa 34  (Szczęśliwice)
Na budynku tablica w hołdzie bohaterskiemu lotnikowi upamiętniająca płk. Pilota Witolda Łokuciewskiego, obrońcę błękitnego nieba we wrześniu 1939 r. i bohatera przestworzy w czasie II Wojny Światowej.

6.    Ul. Opaczewska 20
Kościół NMP Królowej Świata
Na ścianie kościoła tablica poświęcona „Poległym w obronie Ochoty i Woli bohaterom Września, żołnierzom 40 PP im. „Dzieci Lwowskich” w 50 rocznicę napadu hitlerowskiego na Polskę – tablicę tę poświęcają Koledzy; Lwów – Warszawa; 17. 09. 1989”

7.     Ul. Sękocińska 13  (Stara Ochota)
Siedziba stanowiska dowodzenia rejonem obrony „Czyste” (okolice dworca Warszawa-Zachodnia). Obroną Rejonu kierował mjr Antoni Kassian, dowódca II baonu 40 Pułku Piechoty „Dzieci Lwowskich”
26 września został ciężko ranny podczas odpierania ataku niemieckiego na Ochotę. Zmarł 27 września 1939 r, w Szpitalu Ujazdowskim.

8.     Ul. Williama  Lindleya 4
Szpital Dzieciątka Jezus – zespół kilkunastu budynków klinicznych zbudowanych w latach 1897 – 1901 na obszarze ulic: Lindleya -  Pl. Starynkiewicza -  Nowogrodzka – Chałubińskiego. We wrześniu 1939 r. szpital pełnił rolę szpitala wojskowego.

9.    Ul. Koszykowa 79, róg Suchej (obecnie Krzywickiego)
Budynek był siedzibą Wyższej Szkoły Wojennej. W latach 1928 – 1939 Komendantem Szkoły był gen. Tadeusz Kutrzeba. Obecnie w budynku mieści się Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.  

IV.    WOLA

1.    Ul. Powązkowska 14  (Powązki)
Kościół św. Karola Boromeusza
Na ścianie kościoła tablica upamiętniająca:
Gen. Brygady Waleriana Czumę dowódcę obrony Warszawy w 1939
Gen. Brygady Tadeusza Tomaszewskiego – szefa sztabu obrony Warszawy w 1939 r.

2.    Ul. Wolska 140 a, róg Redutowej
Tablica na murze kościoła św. Wawrzyńca upamiętniająca obronę historycznej Reduty 56, we wrześniu 1939 r. przez żołnierzy 40 Pułku Piechoty „Dzieci Lwowskich” .  Pod dowództwem por. Zdzisława Pacaka.
 
3.    Ul. Wolska 140 a
Dwie płyty nagrobne obok kościoła. Na dwóch płytach nagrobnych uczczono pamięć bohaterskich żołnierzy 40 Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich, poległych w obronie Reduty Wolskiej w dniach 9 – 28 września 1939 r.
Ponadto obok kościoła znajduje się także płyta nagrobna upamiętniająca podchorążego Władysława Kołodziejskiego, który zginął w obronie Warszawy 19. 09. 1939 r

4.    Skwer im. płk. Zdzisława  Pacak –Kuźmirskiego (między ul.  Wolską i Kasprzaka)
Zdzisław Pacak –Kuźmirski był dowódcą 8 kompanii 40 PP Dzieci Lwowskie, która we wrześniu 1939 r. bohaterska broniła historycznej Reduty 56 przy ul. Wolskiej.

5.    Barykada tramwajowa -      Ul. Wolska 157/159
We wrześniu 1939 r. na ul. Wolskiej, na linii fabryki DOBROLIN (róg Wolskiej i Gizów) zbudowano barykadę z dwóch tramwajów ułożonych w poprzek ulicy/ ( 9  września dzięki ok. 100 beczkom  terpentyny z pobliskiej  fabryki  Dobrolin żołnierzom por. Z. Pacaka udało się spalić ponad 80 niemieckich wozów bojowych i czołgów i powstrzymać natarcie wroga.

6.    U. Wolska 174/176
Cmentarz Powstańców Warszawy. Jest to największy cmentarz cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego 1944 r. Na cmentarzu  tym pochowano również 3526 żołnierzy Wojska Polskiego poległych i zmarłych z ran we wrześniu 1939 r.

7.    Ul. Okopowa 49/51   (Cmentarz Żydowski)
Na cmentarzu znajduje się m. in. Pomnik z napisem w języku polskim i hebrajskim poświęcony „pamięci żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego poległych w obronie Warszawy w 1939r.”

8.    Ul. Dworska 17 (obecnie Kasprzaka 17)
Szpital Starozakonnych – żydowska placówka medyczna składająca się z
8 osobnych pawilonów. We wrześniu 1939r. ze względu na swe położenie szpital stał się placówką frontową. W momencie kapitulacji Warszawy było w nim ok. 5000 rannych żołnierzy i cywilów.

9.     Ul. Żelazna  88/90
Miejski Szpital Położniczy im św. Zofii. We wrześniu 1939 r. placówka stała się szpitalem wojennym dla rannych z odcinka frontu Gorlice – Wola

10.    Ul. Ogrodowa 12/14   (Mirów, ) obecnie Al. Solidarności 127
W części gmachu Sądów Grodzkich, w dniach 22 – 27 września 1939 r. miało swoją siedzibę dowództwo odcinka obrony „Warszawa – Zachód”,   Dowódcą odcinka był nadal płk Marian Porwit.

11.     Ul. Ciepła  13  (Mirów)
W  budynku koszar Policji państwowej   była siedziba dowództwa obrony pododcinka „Środkowego” obejmującego trzy rejony oporu: „Wola”, „Czyste” i „Ochota”. Obroną pododcinka „Środkowego” kierował ppłk Józef Kalandyk  dowódca 40 PP „Dzieci Lwowskich” Obecnie obiekt nie istnieje.

12.    Ul. Płocka  29
Siedziba dowództwa rejonu oporu „Wola”. Obroną Woli kierował mjr Antoni Sanojca, dowódca III Batalionu  40 PP „Dzieci Lwowskich”.

13.    Ul. Górczewska 122  (Koło)
Siedziba dowództwa Zgrupowania ppłk Leopolda Okulickiego, które tworzyło trzy rejony oporu; „Gorce”, „Fort Wolski” oraz „Przedmieście Wola”

14.    Fort Wolski  (Ulrychów)
Fort znajdował się w rejonie obecnej ulicy Fort Wola pomiędzy północno-zachodnim skrajem Cmentarza Wolskiego a ulicą Olbrachta. Dowódcą Fortu Wola był mjr Feliks Mazurkiewicz, dowódca I batalionu 360 PP. 

V.    BEMOWO

1.    Ul. Sylwestra  Kaliskiego 25 a  k/Klubu WAT (Boernerowo)
Pomnik „Bohaterskim Obrońcom Przedpola Warszawy na odcinku Babice – Boernerowo – Wrzesień 1939”
Pomnik upamiętnia ciężkie walki zgrupowania ppłk dypl. Leopolda Okulickiego, toczące się wokół m. Babice w dniach 10 – 27. 09. 1939 przeciwko 18 Dywizji Piechoty Wehrmachtu.. Żołnierze polegli w tych walkach pochowani są na cmentarzu w Babicach.

2.    Rejon Boernerowo
Nazwy ulic, których patronami są dowódcy WP z września 1939
- ul. Tadeusza Kutrzeby (Armia „Poznań”, „Warszawa”)
- ul. Franciszka Kleeberga  (SGO „Polesie”)
- ul. Wiktora Thommego  (Komendanta Twierdzy Modlin)
oraz
Ul. Westerplatte

3.    Ul. Waleriana Czumy  (Jelonki)
Gen brygady Walerian Czuma we wrześniu 1939 r był dowódcą Obrony Warszawy.

4.    Fort Babice   (ul. Radiowa)
O Fort Babice stoczył bój 3 Batalion 26 Pułku Piechoty pod dowództwem mjr Jacka  Decowskiego.

5.    Fort Bema  (ul. Obrońców Tobruku)
W 1939 r. Fort Bema stał się jednym z najważniejszych punktów obrony    na północno-zachodnim odcinku Warszawy. Fortu bronili żołnierze 1 Batalionu 144 Pułku Piechoty pod dowództwem mjr  Bronisława  Wadasa.

6.    Skwer im.  Mjr Jacka Decowskiego
Skwer jest położony miedzy ulicami Archimedesa i Kartezjusza.

VI.    ŻOLIBORZ

1.    Ul. Powązkowska 43/45  - Cmentarz Wojskowy
Na Powązkach Wojskowych spoczywa 6689 żołnierzy WP, którzy w 1939 r. polegli za Ojczyznę, w tym: 4 generałów
- w Bitwie na Bzurą:
  Franciszek Wład  (18. 09. 1939 ) – kwatera A21 – półkole – 1
  Stanisław Grzmot-Skotnicki (19.09.1939) – kwatera A29 –VII -30
  Mikołaj Bołtuć  (22.09.1939)  -kwatera A10 –I – 10
- w obronie Warszawy
  Stanisław Rawicz-Dziewulski (18.09.1993) – kwatera B10 –I-15

2.    Ul. Wybrzeże Gdyńskie  - Cytadela
W 1939 r. w Cytadeli stacjonowały dwa pułki piechoty:
- 21 PP „Dzieci Warszawy”
- 30 PP „Strzelców Kaniowskich”
We wrześniu 1939 na wieży artyleryjskiej urządzono stanowisko armaty przeciwlotniczej. W Cytadeli był m. in. punkt zborny dla jeńców wojennych. Innym punktem zbornym dla jeńców niemieckich była ul. Dzika.

3.     Ul. Stefana  Czarnieckiego  15
Kościół Dzieciątka Jezus. Wewnątrz kościoła na ścianie, tablica ku czci obrońców Ojczyzny we wrześniu 1939 – żołnierzy 4 baonu 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich oraz jego dowódcy kpt. Bogdana Rożnowskiego.

4.     Ul. Stefana  Czarnieckiego 51  (Stary Żoliborz)
Fort Siergieja znajdujący się w Parku im. Żeromskiego. We wrześniu 1939 w obronie Warszawy  Fort wykorzystano jako punkt oporu dla zgrupowania Pododcinek „Północ” ppłk Waleriana Tewzadze.

5.    ul. Józefa  Hauke-Bosaka 11    (Żoliborz)
    Tablica pamiątkowa przed domem, w którym przed II Wojną Światową
    mieszkał gen, Stanisław Sosabowski – pierwszy polski cichociemny i
    dowódca I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. We wrześniu 1939 r.
płk Sosabowski walczył m. in. W obronie Warszawy. Był dowódcą 21 PP
 „Dzieci Warszawy” oraz dowódcą  pododcinka „Grochów” na
przedmościu praskim. Dzięki umiejętnemu dowodzeniu udało mu się
utrzymać pozycje obronne do 27. 09. 1939. Gen. Juliusz Rómmel w uznaniu zasług płk. Sosabowskiego w Kampanii Wrześniowej  nadał  mu w dniu 29. 09. 1939 r. Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.

6.    Plac Inwalidów  (Żoliborz)
Siedziba dowództwa pododcinka „Północ – Żoliborz”, który tworzyło pięć rejonów oporu: „Bielany”, „Wawrzyszew”, „Osiedle Łączności Babice”, „Fort Bema” i „Marymont”. Dowódcą pododcinka  „Północ” był ppłk Walerian Tewzadze (gruziński oficer kontraktowy w Wojsku Polskim)
 
7.    Ul. Słowackiego 52, róg Potockiej
Budynek Straży Pożarnej. We wrześniu  siedziba rejonu oporu „Marymont”. Obroną Marymontu kierował kpt. Bohdan Rożnowski, dowódca IV Batalionu 30 PP Strzelców Kaniowskich. Na wieży strażniczej tego budynku znajdował się punkt obserwacyjny. Obecnie mieści się tutaj Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP).

VII.    BIELANY

1.    Skwer im 30 Pułku Strzelców Kaniowskich k. stacji Metra Młociny
Ul. Zgrupowania AK „Kampinos”
Na skwerze pomnik  p.t. „Warszawskie Termopile” poświęcony żołnierzom 30 PP Strzelców Kaniowskich poległych w obronie Stolicy 21 . 09. 1939 r.
Napis na Pomniku:
„Przechodniu ! Uszanuj to miejsce i zapamiętaj, że tu w osiedlu Placówka 21. 09. 1939 w zażartym boju zwanym „Warszawskie Termopile” zginęło ponad 500 żołnierzy 30 PP Strzelców Kaniowskich i ich dowódca mjr Kamiński i por. Karol Lange,  wykazując bezprzykładne męstwo bronili Stolicy przed niemieckim najazdem”
 
2.    Ul. Wólczyńska 6  ( Cmentarz Wojskowy w Wawrzyszewie)
Na cmentarzu spoczywa 644 żołnierzy poległych w obronie Warszawy w 1939 r.  Na cmentarzu znajduje się pomnik ku czci poległych żołnierzy 30 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich.

3.    Ul. Wólczyńska 64, róg ul. Horacego   (Wawrzyszew)
Stary Kościół św. Marii Magdaleny. W kruchcie kościoła na ścianie dwie tablice upamiętniające żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej 1939
- 30 Pułku Strzelców Kaniowskich
- 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

4.    Ul. Pułkowa 30   (Młociny)
Tablica umieszczone na fasadzie domu upamiętnia miejsce gdzie 22. 09. 1939 r żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali sześciu bezbronnych mieszkańców.

5.    Ul. Kolektorska 9/11  (Bielany)
Budynek Szkoły Powszechnej Nr 133. We wrześniu 1939 r. był  siedzibą rejonu oporu „Bielany”. Obroną Bielan kierował ppłk Stanisław Małek z 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, z 25 Dywizji Piechoty.  Obecnie mieści się tutaj Technikum Ekonomiczne Nr 7 im. Stanisława Staszica.
 
VIII.    WŁOCHY

1.    Ul. Żwirki i Wigury 1    (Okęcie)
Płyta-płaskorzeźba na ścianie lotniska międzynarodowego Warszawa-Okęcie upamiętniająca dowódcę obrony warszawy we wrześniu 1939 gen. Brygady Waleriana Czumę.

2    Ul. 17 Stycznia 39  – teren PLL „LOT” SA
Miedzy szklanym biurowcem LOT-u a stawem Sadurka znajduje się pomnik z tablicą o treści „ Teren bohaterskich walk żołnierzy i oficerów WP w 1939 roku. W latach okupacji hitlerowskiej miejsce sabotażu i męczeńskiej śmierci 5 pracowników lotnictwa”

3    Ul. 17 Stycznia 47  (terminal General Aviation k/ PPL „Porty Lotnicze”)
Pomnik – głaz  upamiętniający m. in. Walki żołnierzy Wojska Polskiego na terenie lotniska w 1939 r. Podczas obrony Warszawy lotnisko było terenem działania grupy wypadowej ppłk. Jakuba Chmury, dowódcy 360 PP złożonej z 2 Batalionu i dwu kompanii czołgów. Wypad przyniósł przejściowe zdobycie lotniska, jednak za cenę wielkich strat. M. in. poległ ppłk. Chmura.

4    Al. Krakowska 110/114    (Okęcie)
Dawna Fabryka Polskich Zakładów „Skoda” (obecnie hale PZL-Okęcie).
Miejsce podpisania kapitulacji Warszawy w dniu 28 09. 1939 r  przez gen. Tadeusza Kutrzebę. Ze strony niemieckiej podpis pod aktem kapitulacji złożył dowódca 8 Armii gen. Johannes Blaskowitz.

5    Al. Krakowska 110/114   (Okęcie)
Instytut Lotnictwa. Tablica na ścianie budynku upamiętnia rozstrzelanie żołnierzy walczących w obronie Warszawy w 1939 r. i w czasie Powstania Warszawskiego.

6    Ul. Radarowa 1  (Okęcie)  - RKS „Okęcie”
Głaz upamiętniający tragiczne losy  sportowców Klubu RKS „Okęcie” w latach wojny 1939 – 1945.

IX.  INNE DZIELNICE

1.    Ul. Leśna –  (Ursynów - Pyry )
W Lesie Kabackim,  na terenie obecnego Centrum Operacji Powietrznych (COP) w Pyrach w latach 1936 – 1939 znajdował się ośrodek łączności polskiego wywiadu Oddziału II Sztabu Generalnego WP. W tym miejscu polscy matematycy – kryptolodzy: Marian Rajewski, Jan Różycki i Henryk Zygalski dokonali złamania kodu niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”. Przed wjazdem na teren COP znajduje się tablica pamiątkowa Biura Szyfrów Wywiadu R.P.
W dniu 5 września materiały związane z „Enigmą” zostały wywiezione z Pyr i załadowane do specjalnego  eszelonu F i dzięki temu nie dostały się w ręce Niemców.

2.    Ul. Rakuszanki / Orłów Piastowskich  (Ursynów - Gołąbki)
Cmentarz. Na cmentarzu znajduje się pomnik-mogiła z tablicą poświęconą „żołnierzom poległym w walce w 1939 r.”

3.    Ul. Wiertnicza u zbiegu Al. Wilanowskiej  (Wilanów)
Cmentarz rzymsko-katolicki. W  kwaterze wojskowej 1939 r. spoczywa 3 oficerów i podchorążych oraz 110 szeregowych  poległych w obronie Stolicy. Wśród nich:
Ppor. Henryk Dobrowolski z 29 Dywizji Piechoty
Ppor. Mieczysław Włodarczyk z 27 Dywizji Piechoty

B.    ODCINEK „WARSZAWA _ WSCHÓD”   (Praga)

I.    TARGÓWEK

1.    Stacja Warszawa Wschodnia Towarowa  u zbiegu ulic Zabranieckiej  i Utraty
W nocy z 17 na 18 września 1939 r żołnierze  26 Pułku Piechoty i kolejarze  na stacji rozrządowej Warszawa Wschodnia dokonali wypadu na pociąg załadowany amunicją artyleryjską. Wypad zakończył się sukcesem. Maszynista, były sierżant Szczepan Sroka własnoręcznie doczepił parowóz do pociągu załadowanego amunicją, zabrał wszystkich rannych i przyprowadził pociąg na polskie pozycje. Otrzymał za to krzyż Virtuti Militari.
  
2.     Ul.  Ludwika Kondratowicza 20  - Urząd Dzielnicy Targówek
Tablica na budynku ratusza poświęcona pamięci żołnierzy 20 Kresowej Dywizji Piechoty broniących we wrześniu 1939 r. północno-wschodniej części Pragi.

3.    Ul. Piotra Wysockiego 11  (przed Domem Kultury „Świt”
Głaz pamięci kolejarzy Węzła Warszawa-Praga. Kolejarze odznaczyli się szczególną odwagą w Wojnie Obronnej 1939.

4.    Ul. Św. Wincentego  83  - Cmentarz Bródnowski
Na dwóch kwaterach wojskowych (114W i 28P) w zbiorowych mogiłach spoczywa 800 żołnierzy poległych w obronie Warszawy w 1939 r.

5.     Ul. 20 Dywizji Piechoty WP
Znajduje się naprzeciwko Urzędu Dzielnicowego Targówek. We wrześniu 1939 r. 20 Dywizja Piechoty wchodziła w skład Armii Modlin i wsławiła się w bitwie pod Mławą. 13. 09. 1939 r. Dywizja wkroczyła na Pragę jako zwarta i sprawna formacja bojowa gdzie walczyła w obronie Pragi.

II.    PRAGA-PÓŁNOC

1.    Ul. Kijowska  (przed Dworcem Wschodnim)
Kamień upamiętniający miejsce, w którym 5. 09. 1939 r. zginęły od bomb hitlerowskich pełniące służbę sanitariuszki – warszawskie harcerki i uczennice.

2.    Ul. 11 Listopada  17/19
Koszary wojskowe. W 1 939 r. stacjonował tu 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej. W kampanii wrześniowej Pułk walczył m. in. pod Brwinowem, Pomiechówkiem.

3.    Ul. 11 Listopada
Głaz na skwerze z napisem na płycie „W hołdzie bohaterskim obrońcom Ojczyzny żołnierzom:
- 36 PP legii Akademickiej
- 1 PP Obrony Pragi
- 336 Pułku Piechoty AK Obwodu Praga
W 50 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Towarzysze Broni, Warszawa 1989”

4.    Rondo Stefana Starzyńskiego i ul. Stefana Starzyńskiego
We wrześniu 1939 r. Prezydent Stefan Starzyński był komisarzem Obrony Cywilnej Warszawy.

5.    Ul. Targowa 74, róg Wileńskiej
Budynek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych . We wrześniu w gmachu tym znajdował się sztab dowodzenia odcinka obrony „Warszawa-Wschód”. Dowódcami tego odcinka byli kolejno: płk. Julian Janowski, oraz gen Juliusz Zulauf, a szefem sztabu płk Stanisław Rostworowski.
Gmach DOPKP był także siedzibą dowództwa pododcinka „Północnego”. Dowódcą tego pododcinka był płk Wilhelm Liszka-Lawicz.

6.    Ul. Karola  Marcinkowskiego 2
W budynku V Oddziału Warszawskiej  Straży Ogniowej we wrześniu mieściły się:
 - Komenda Dzielnicowa  Obrony Przeciwlotniczej (OPL), której komendantem na Pragę  był Bronisław Chajęcki.
- Komenda Dzielnicowa Straży Ogniowej – Praga, której komendantem był kpt. Henryk Markowski.
 Obecnie znajduje się tu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.

7.    Ul.  Św. Cyryla i Metodego  4
Budynek Seminarium Prawosławnego. We wrześniu 1939 mieścił się tutaj Główny punkt Opatrunkowy Kompanii Sanitarnej 5 Dywizji Piechoty.

8.     Ul. Środkowa 3  (Stara Praga)
Siedziba dowództwa rejonu oporu „Targówek”. Obroną Targówka kierował mjr Antoni Bedronek dowódca 78 Pułku Piechoty.

9.     Ul Brukowa  28  (obecnie ul. Kłopotowskiego)
W gmachu urzędu Pocztowego nr 4  była  siedziba dowództwa  rejonu oporu „Utrata”. Obroną Utraty kierował ppłk Franciszek Węgrzyn dowódca 26 Pułku Piechoty.

10.     Ul. Kępna róg Jagiellońskiej  (Stara Praga)
Siedziba dowództwa rejonu oporu „Grochów”. Grochowa bronił płk Stanisław Sosabowski, dowódca 21 PP „Dzieci Warszawy”.

11.     Ul. Targowa 15  (Stara Praga)
Budynek Starostwa Grodzkiego Prasko-Warszawskiego był siedzibą dowództwa rejonu oporu „Saska Kępa”.  Dowódcą  obrony Saskiej Kępy był ppłk Stefan Kotowski.

12.    Ul. Targowa 70
W budynkach gospodarczych Szpitala Przemienienia Pańskiego we wrześniu 1939 r. mieścił się Urząd Komisarza Cywilnego Obrony Pragi. Prezydent Starzyński mianował Bronisława Chajęckiego swym zastępcą dla Pragi. Ponadto Bronisław Chajęcki był także  komendantem dzielnicowym OPL na Pragę. Komendantem Straży Obywatelskiej na obszarze Pragi był Antoni Szyller.

III.    PRAGA POŁUDNIE

1.    Ul. Podskarbińska 2    (Grochów)
Na budynku tablica pamięci gen. Stanisława Sosabowskiego, m. in. dowódcy 21 PP im Dzieci Warszawy oraz dowódcy odcinka „Grochów” w obronie Warszawy w 1939 r.

2.    Ul. Międzyborska 64/70   (Grochów)
Szkoła Podstawowa Nr 120 im. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”

3.    Barykada - Ul. Jerzego Waszyngtona 104 , róg Miedzyborskiej    (Grochów)
Tablica na ścianie budynku poświęcona bohaterskim żołnierzom II Batalionu 21 PP „Dzieci Warszawy” ,  którzy w tym rejonie zwanym  „Redutą Skrzyżowanie” we wrześniu 1939  odpierali natarcie Niemców uniemożliwiając zajęcie Pragi i mostów na Wiśle.

4.    Al. Jerzego Waszyngtona róg Grenadierów  (Grochów)
Obelisk (tablica) poświęcona żołnierzom 21 Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” – bohaterskim obrońcom Stolicy we wrześniu 1939 r. i w Powstaniu Warszawskim.

5.    Ul. Bajońska 3   (Saska Kępa)
Tablica na ścianie frontowej willi informująca, że mieszkał tu gen. Dywizji Tadeusz Kutrzeba, dowódca zwrotu zaczepnego nad Bzurą Armii „Poznań” i „Pomorze” w wojnie obronnej 1939 r.

6.    Ul. Saska 68    (Saska Kępa)
Tablica na budynku informująca, że w tym domu mieszkał inż. Ppor. Konrad Guderski, organizator i dowódca  Poczty Polskiej w Gdańsku. Poległ 1. 09. 1939 r. na historycznym posterunku Rzeczpospolitej Polskiej.

7.    Ul. Paryska 27   (Saska Kępa)
Na bocznej ścianie Prawosławnego Seminarium Duchownego znajduje się tablica poświęcona gen. . Stanisławowi Bułakowi  Bałachowiczowi.
Był m. in. twórcą i dowódcą samodzielnej grupy specjalnej w obronie Warszawy we wrześniu 1939 Ul. Francuska 1, róg Zwycięzców - barykada   (Saska Kępa)

8.    Francuska 1
Na ścianie budynku tablica pamiątkowa „Tu wytrwaliśmy do końca – 28. 09. 1939”.

9.    Ul. Francuska 4   (Saska Kępa)
Tablica pamiątkowa p t „Obrona Saskiej Kępy we wrześniu 1939 r. – zachowany fragment zaplecza kluczowej barykady, osłaniający stanowiska granatników, skład amunicji i jedną z kwater obrońców odcinka „Saska Kępa”. Walczyli tu żołnierze 21 PP „Dzieci Warszawy”, 336 PP i 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Obroną barykady dowodził por. Tadeusz Barszczewski i jego zastępca sierżant Stefan Goss”.

10.    Ul. Alfreda  Nobla 16     (Saska Kępa)
Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na ścianie wewnątrz kościoła umieszczone  są  trzy tablice pamiątkowe związane z Wojną Obronną 1939 r. poświęcone pamięci:
- gen dywizji Tadeusza Kutrzeby, komendanta Wyższej Szkoły Wojennej i dowódcy Bitwy nad Bzurą w 1939 r.
- żołnierzy 336 Pułku Piechoty walczących na Saskiej Kępie w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r.
- mjra Andrzeja Górnickiego dowódcy III/336 Pułku Piechoty poległego w obronie Warszawy na odcinku „Saska Kępa” 16. 09. 1939 r

11.    Ul. Bajońska 6   (Saska Kępa)
Płyta pamiątkowa na budynku z napisem „Okoliczne  ulice i tereny uświęcone krwią poległych żołnierzy 336 PP Obrony Pragi walczącego we wrześniu 1939 r. w obronie Stolicy przed nawałą niemiecką wywodzącej się z 36 PP Legii Akademickiej. Cześć ich pamięci”

12.    Ul. Stanów Zjednoczonych 27   (Saska Kępa)
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego. Przed wejściem do Szkoły od strony ul. Saskiej stoi pomnik Stefana Starzyńskiego przeniesiony tu z Ogrodu Saskiego.

13.    Al. Zieleniecka  8  (Park Skaryszewski lub Park Paderewskiego)
Nad Jeziorkiem Kamionkowskim w domu dyrektora parku we wrześniu 1939 była siedziba dowództwa  obrony Pododcinka „Południowo-wschodniego” ,którym,0 kierował płk Eugeniusz Żongołłowicz, dowódca 44 dywizji Piechoty Rezerwy. Obecnie mieści się tutaj hotel „Dedek Park”

14.    Ul. Grochowska 274 (Urząd Dzielnicy Praga Południe)
Tablica na budynku Ratusza poświęcona „pamięci Bronisława Chajęckiego, zastępcy Prezydenta Warszawy i Komisarza Cywilnego na Pradze we wrześniu 1939 r.”

15.    Ul. Grochowska 365   (Kamionek)
Kościół Matki Bożej Zwycięskiej. Pomnik na starym cmentarzyku przykościelnym ku czci żołnierzy poległych w walkach wrześniowych 1939 r., stojący wśród pomników historycznych z lat wcześniejszych.

IV.    WAWER

1.    Ul. Kościuszkowców  (Marysin Wawerski)
Cmentarz Ofiar Wojny – powstał w listopadzie 1939 r.
Przy wejściu na teren tablica z napisem „Cmentarz wojenny z okresu 1939 – 1945, na którym pochowani są żołnierze WP  polegli w obronie Warszawy 1939, rozstrzelani przez hitlerowców w Wawrze 27. 12. 1939 r.

2.    Ul. Kościuszkowców 85   (Marysin Wawerski)
Kościół św. Feliksa. 22 09. 1939 r. z 75 metrowej wieży kościelnej (z tarasem widokowym) Adolf Hitler obserwował oblężenie Warszawy.

3.    Ul. Bajkowa  17/21     (Radość)
Przed budynkiem szkoły znajduje się obelisk „poświęcony żołnierzom 19 Pułku Ulanów Wołyńskich. Za walki w 1939 r. Pułk odznaczono krzyżem Virtuti Militari”  We wrześniu Pułk walczył m. in. pod Mokrą, Ostrowami, Mińskiem Mazowieckim i Rejowcem

4.    Ul. Wilgi 14  (Radość)
W kościele Matki Bożej Anielskiej w Radości znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona 19 Pułkowi Ułanów Wołyńskich
.
5.    Ul. Ułanów Krechowieckich   (Nowy Wawer)
We wrześniu 1939 1 Pułk Ułanów Krechowieckich walczył m in. pod Zambrowem, Zalesiem, Dąbrową Wielką, Olszewem. Szlak bojowy zakończył pod Kockiem.  (6.10.1939)

6.    Ul. Walcownicza  k. stacji PKP  (Falenica)
Pomnik upamiętniający toczoną w Falenicy bitwę 19. 09. 1939 r. przez 13 Dywizję Piechoty Strzelców Kresowych i 3 Lubelski Dywizjon Artylerii Konnej.

7.    Ul. Poezji 5   (Falenica)
Szkoła Podstawowa Nr 76 im. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych.

8.    Ul. Złotej Jesieni  (Aleksandrów  k/ Falenicy)
Cmentarz Wojenny – na cmentarzu pochowano m. in. 633 żołnierzy z września 1939 m. in. poległych żołnierzy WP z 13 Dywizji Piechoty i 3 Dywizjonu Artylerii Konnej.

9.    Ul. Cylichowska   (Zerzeń k/ Falenicy)
Cmentarz rzymsko-katolicki. Zbiorowa mogiła 107 żołnierzy Wojska Polskiego z 13 DP Strzelców Kresowych i oddziałów współdziałających poległych w dniach 19-20 września 1939 r.

10.    Ul. Narcyzowa 18  /Bartoszycka  (Falenica)
Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Na ścianie znajdują się dwie tablice pamiątkowe poświęcone
- żołnierzom 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
- żołnierzom 3 Lubelskiego Dywizjonu Artylerii Konnej.

Uwaga: Aby powiększyć odznaki - kliknij na nie

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ
„SZLAKIEM WRZEŚNIOWYCH VIRTUTI MILITARI”


1. Odznakę ustanowiono z inicjatywy Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK we współdziałaniu z Komisją Zarządu Głównego PTTK do współpracy z Wojskiem.
2. Celem Odznaki jest przypomnienie Oddziałów Wojska Polskiego odznaczonych za walki we wrześniu 1939 roku Orderem VIRTUTI MILITARI.
3. Odznaka jest jednostopniowa.
4. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie na terenach historycznie związanych z wymienionymi Oddziałami Wojska Polskiego.
5. Warunkiem zdobycia odznaki jest uczestnictwo w wycieczkach, rajdach i zlotach turystycznych, których trasy wiodą szlakami bojowymi co najmniej trzech odznaczonych Orderem Virtuti Militari Oddziałów Wojska Polskiego.
6. Ponadto konieczne jest zwiedzenie co najmniej pięciu miejsc (miejsca bitew, potyczek, cmentarze wojenne, mogiły żołnierskie, pomniki, tablice pamiątkowe, muzea i izby pamięci) związanych z walkami lub stacjonowaniem wybranych Oddziałów.
7. Odznakę można zdobywać niezależnie od rodzaju uprawianej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.
8. Forma udokumentowania odbytych wycieczek jest dowolna. Obowiązują potwierdzenia przodowników turystyki kwalifikowanej lub terenowe w formie dowolnie prowadzonego zapisu.
9. Regulamin Odznaki zawiera załącznik, w którym znajduje się wykaz Oddziałów Wojska Polskiego odznaczonych za czyny niezwykłego męstwa we wrześniu 1939 roku Orderem Virtuti Militari oraz spis miejsc z nimi związanych.
10. Weryfikację Odznaki "SZLAKAMI WRZEŚNIOWYCH VIRTUTI MILITARI” - prowadzą działające na terenie całej Polski Referaty Weryfikacyjne OTP.
11. Inicjatorzy Odznaki "SZLAKAMI WRZEŚNIOWYCH VIRTUTI MILITARI" zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
12. Dystrybucją Odznaki zajmuje się Mokotowski Klub Turystyczno-
Krajoznawczy im. Krystyny Krahelskiej Oddziału Stołecznego PTTK. Kontakt.
Krzysztof Stańczyk tel(k) 507155190.
adres 03-126 Warszawa ul. Pabla Picassa 9 m.44.

Spis miejscowości związanych historycznie z oddziałami Wojska Polskiego odznaczonymi Orderem Virtuti Militari za szczególne męstwo we wrześniu 1939 roku:

2 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW
Sandomierz, Staszów, Bełchatów, Borowa Góra k. Piotrkowa Tryb., Jeżów, Spólne, Grocholice, Wola Cyrusowa, Zakroczym, Błonie, Ołtarzew, Gołąbki, Ursus.

4 PUŁK STRZELCÓW PODHALAŃSKICH
Cieszyn, Radłów, Biskupice, Bochnia, Szalanówka, Ułanów, Smólsko, Księżopol n. Tanwią, Cewków, Oleszyce, Dzików Nowy, Dzików Stary, Futory, Luszczacz, Łasocha, Tomaszów, Uhnów.

6 PUŁK PIECHOTY LEGIONÓW
Obryte, Wyszków, Brańszczyk, Jadów, Zawoda, Kałuszyn, Grodzisk, Guzew, Dębowce, Kamieniec, Wola Wodyńska, Oleśnica, Helenów, Rosa, Róża Podgórna, Jagodne, Wożuczyn, Rachanie, Suchowola, Krasnobród.

21 PUŁK PIECHOTY "DZIECI WARSZAWY"
Warszawa, Koziczyn, Lcśniewo, Chrostowa k. Ciechanowa, Chrostowo Wielkie, Opinogóra, Struga, Zielonka, Gniewniewice, Witolin, Kamionek, Grochów, Wawer, Wał Miedzeszyński, Wał Gocławski, Mokotów.

31 PUŁK STRZELCÓW KANIOWSKICH
Łódź, Sieradz, Błaszki k. Kalisza, Łagiewniki, Pszczonów, Mszczonów, Studzieniec, Karolinów, Łoś, Rytomoczydła, Basinów, Brzoza (Puszcza Kozienicka), Brzeźnica.

35 PUŁK PIECHOTY
Brześć n. Bugiem, Tuchola, Piła-Młyn, Ciechocin, Pamiętów, Sławęcin, Drożdżenica, Siciny, Klonowo, Lipienica, Szewin, Knipocin, Tuszyny, Nowy Jasicnicc, Kręgiel, Stronno, Przyisersk, Gostynin, Radziwiłka k. Wyszogrodu, Swiniary, Iłów.

36 PUŁK PIECHOTY LEGII AKADEMICKIEJ
Warszawa, Burzenin k. Widawy, Rypułtowice, Praszka, Solec, Wielgie, Pabianice, Ksawerów, Skoszewy, Chlebów, Mokra Lewa, Bartniki, Ruda n. Rawką, Otrębusy, Brwinów.

43 PUŁK PIECHOTY BAJOŃCZYKÓW
Dubno, Brody, Rokiciany, Ujazd, Tobiasze, Wólka Krzykowska, Sangróz, Przesiadłów, Lubochnia, Inowłódz, Brudzewice, Ossa, Borowiec, Waliska, Głowaczów, Studzianki, Przewóz, Samogoszcz, Maciejowice, Podwierzbie, Chełm, Tamawatka.

49 HUCULSKI PUŁK STRZELCÓW
Kołomyja, Kłodawa k. Kołaczyc, Barycz, Błazowa, Reczpol, Łętownia, Szumlaki, Mużyłowice, Czarnokońce, Lwów, Hołosk, Dublany, Myślenice, Mszary, Bogumiłowice, Brzeźna, Bobrowniki, Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Radomyśl Wielki, Mielec, Kolbuszowa.

64 POMORSKI PUŁK STRZELCÓW MURMAŃSKICH
Grudziądz, Słupski Młyn, Dąbrówka Królewska, Nowa Góra, Annowo, Gruta, Jawonowo, Zakrzcwo, Murzyce, Klewków, Łowicz, Słup, Debinki, Czerniewo.

73 PUŁK PIECHOTY
Katowice, Piotrowice Śląskie, Załęże, Tychy, Żwaków, Wyry, Pacanów, Skoczów, Łoniów, Zawidze, Zdziary n. Sanem, Zarzecze, Szeligi, Banachy, Dąbrowica, Biłgoraj, Rudka, Zwierzyniec, Szarowola, Las "Dąbrowa", Tomaszów Lubelski.

84 PUŁK STRZELCÓW POLESKICH
Pińsk, Łuninicc, Sosów, Teofilów, Żary, Wydma Żar, Słupi Kącik, Pieńki, Drużbice, Tuszyn, Kruszów, Puszcza Mariańska, Żyrardów, Wiskitki, Leszno, Wiersze, Nowe Budy, Kazuń, Cybulice Małe.

1 MORSKI PUŁK STRZELCÓW
Wejherowo, Reda, Dębogórze, Suchy Dwór, Kosakowo, Obłuże, Gdynia-Babi Dół.

2 MORSKI PUŁK STRZELCÓW
Gdynia, Wejherowo, Kolibki, Mały Kack, Orłowo, Redłowo, Witomino, Chwarzno, Osowa, Reda, Rumia, Mosty, Mechelin, Dębogórze, Gdynia-Babi Dół.

BATALION OBRONY NARODOWEJ GDYNIA-I
Gdynia, Koleczkowo, Wieźli no, Łężyce, Zagórze, Biała Rzeka, Reda, Pierwoszyno, Kosakowo, Gdynia-Babi Dół.

ZAŁOGA WESTERPLATTE Półwysep Westerplatte

9 PUŁK UŁANÓW MAŁOPOLSKICH
Trembowla, Parzęczew, Uniejów, Wartkowice, Zamość, Kampinos, Grabi na, Sieraków, Pociecha, Laski.

12 PUŁK UŁANÓW PODOLSKICH
Białokrynica k. Krzemieńca, Mokra, Rozprza, Kruszew, Drużbice, Tuszyn, Żuromin, Cyrusowa Wola, Cyganka, Teresin k. Sochaczewa, Górki, Cyganka, Wólka Mlądzka, Mińsk Mazowiecki, Palmiry, Łomianki.

14 PUŁK UŁANÓW JAZŁOWIECKJCH
Lwów, Nakiełka k. Poznania, Starołęka - mosty na Warcie, Poznań, Uniejów, Wartkowice, Gostków, Krzepocinek, Topola, Sochaczew, Trojanów, Szymanów, Witkowice, Górki, Granica, Cybulice Duże, Czeczotki, Kazuń, Sieraków, Laski, Wólka Węglowa, Kiełpin, Łomianki, Buraków, Warszawa.

17 PUŁK UŁANÓW WIELKOPOLSKICH
Leszno, Sobota, Walewice, Zduny Kościelne, Chroślin, Helenów, Mistrzewice, Konary, Piotrowice, Wola Zbrożkowa, Brochów, Demboskie, Polesie Stare, Cybulice Małe, Cisowe, Sieraków, Laski, Bielany, Warszawa, Rydzyna.

18 PUŁK UŁANÓW POMORSKICH
Grudziądz, Pawłowo, Racławki, Nowa Cerkiew, Strenowo, Jakubowo, Lotyń, Kruszynka, Krojanty, Jeziorki, Rytel, Kwieki, Gacno, Bukowiec, Drzycin, Grupa.

19 PUŁK UŁANÓW WOŁYŃSKICH
Ostróg n. Horyniem, Wieluń, Rębielice Królewskie, Ostrowy, Zeromiej, Cyrusowa Wola, Przyłęk, Brzeziny, Puszcza Mariańska, Kampinos, Kazuń, Chotomów, Stara Miłosna, Mińsk Mazowiecki, Cyganka, Grabowice, Tyszowice, Majdan Krynicki, Wólka Horyniecka, Jacnia, Suchowola, Huta Różaniecka, Władypol k. Sambora, Radość k. Warszawy.

21 PUŁK UŁANÓW NADWIŚLAŃSKICH
Równe, Miedzno-Ostrowy, Krzepice, Wilkowiecko, Rębielice, Zakrzówek Szlachecki, Mokra, Biała Oksza, Niesułków, Wola Cyrusowa, Cyganka, Wólka Mlądzka, Palmiry, Łomianki.

24 PUŁK UŁANOW
Kraśnik, Góra Ludwiki, Wysoka, Jordanów, Tokarnia, Spytkowice, Krzcsławicc, Grabie, Łapanów, Leszczyny, Rzeszów, Jarosław, Wysock, Prudcnko, Jaworowo, Dobrosin, Zboiska, Grzybowice Wielkie.

25 PUŁK UŁANÓW WIELKOPOLSKICH
Ruzana, Działdowo, Lidzbark, Zabiny, Grzebowilk, Siennica, Komarów, Niemierz, Janówka, Suchowola, Podrusowo, Ciotusza, Krasnobród, Podklasztor, Broszki, Chlipie, Rajtarowice, Radonice, Koniuchy.

2 PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
Hrubieszów, Mokra, Kocina Zasmolę, Kamieńsk, Cyrusowa Wola, Mińsk Mazowiecki, Krasnobród, Huta Różaniecka, Majdan Ruszkowski, Suchowola, Jacna, Kaczorki, Niemirówek.

7 PUŁK STRZELCÓW KONNYCH WIELKOPOLSKICH
Biedrusko, Murowana Gośiina, Czamkowo, Dyszyn, Wola Zbrozkowa, Brochów, Witkowice, Biała Góra, Mistrzewice, Demboskie, Cisowe, Górki, Laski, Warszawa.

10 PUŁK STRZELCÓW KONNYCH
Łańcut, Skomielna Biała, Naprawa, Krzeszów, Stróża, Pcim, Tenczyn, Lubin, Krzywice, Wiśnicz, Rzeszów, Łańcut, Przeworsk, Krakowiec, Malechowo, Zboiska.

2 DYWIZJON ARTYLERII KONNEJ
Dubno, Mokra, Cyrusowa Wola, Przyłęk, Mińsk Mazowiecki, Palmiry, Łomianki, Wygoda, Jeżów, Stryków, Cyganka, Majdan Krynicki, Jacnia.

4 DYWIZJON ARTYLERII KONNEJ
Suwałki, Augustów, Śniadów, Wizna, Czerwony Bor, Nadbory, Długoborze, Gać, Rutki, Hodyszewo, Kamień, Olszewo, Puszcza Białowieska, Zawieprzyce, Kijany, Serokomla, Józefów, Wola Gułowska.

6 DYWIZJON ARTYLERII KONNEJ
Stanisławów, Nekla, Poznań, Gniezno, Kleczewo, Dąbie, Uniejow, Łęczyca, Poddębice, Wartkowice, Kutno, Żychlin, Luszyn, Omolin, Iłów, Witkowice, Polesie Stare, Sieraków, Palmiry, Laski, Wólka Węglowa, Łomianki, Warszawa.

7 WIELKOPOLSKI DYWIZJON ARTYLERII KONNEJ
Poznań, Daszyn, Walewice, Sobota, Sobocka Wieś, Wola Zbrożkowa, Głowno, Bielawy, Helenów, Brochów, Witkowice, Górki, Zamość, Sieraków, Izabelin, Laski, Wólka Węglowa, Warszawa.

9 DYWIZJON ARTYLERII KONNEJ
Baranowicze, Petrykozy, Rudka, Maliszew, Pcłczanka, Józefów, Cegłów, Grzebowilk, Siennica, Gończyce, Rejowiec, Krasnobród, Suchowola, Broszki, Chlipie, Władypol

11 KARPACKI PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ
Stanisławów, Kołomyja, Strzyżów, Błażowa, Przemyśl, Medyka, Sądowa Wisznia, Dobrostany, Lasy Janowskie, Lwów, Brzuchowice.

16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ
Grudziądz, Księże Góry, Dąbrówka Królewska, Annowo, Łasin, Rogozno Zamek, Malszyce, Klewków, Łowicz, Sirzniki, Uderz Mały, Budy Stare, Witkowice, Puszcza Mariańska, Modlin.

17 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ
Gniezno, Topola, Tum, Łęczyca, Gozdków, Rogulice, Zagaj Stary, Modlna, Skotniki, Gaj Stary, Siemienice, Jagniątki, Dybówka, Sobota, Różyce, Zofiówka, Ruszki, Adamowa Góra, Sokuke, Osiek.

18 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ
Ostrów Mazowiecka, Ostrołęka, Nowogród, Łomża, Piątnica, Grądy, Kupiska Stare, Zambrów, Śniadowo, Łętownica, Mościska, Medyka.

23 BATALION SAPERÓW GÓRNOŚLĄSKICH
Mysłowice, Panewniki, Mikołajów, Lasy Pszczyńskie, Tarnowskie Góry, Oświęcim, Baranów, Rozwadów, Stalowa Wola, Biłgoraj, Tomaszów Lubelski.

4 PUŁK LOTNICZY
Toruń, Markowo, Gruta, Kaczkowo k.Gniezna, Poczałkowo, Grudziądz, Osięciny, Solec Kujawski, Kierz, Adamków, Adamków k.Brześca n.Bugiem, Chełmno.

Oprócz miejscowości wymienionych w wykazie na odznakę turystyczną „SZLAKIEM WRZEŚNIOWYCH VIRTUTI MILITARI” może być zaliczone zwiedzanie innych miejsc, których związek z Oddziałami Wojska Polskiego uwzględnionymi w regulaminie jest udokumentowany.
CLICK TO ENLARGE...
ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA "ŚLADAMI FRYDERYKA CHOPINA"

Fryderyk Chopin to wielki polski kompozytor o światowej sławie. Od 1927 roku organizowane są w Warszawie przez Towarzystwo im. F. Chopina Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. F. Chopina. W roku 1999 odbędą się uroczyste obchody 150 - tej rocznicy śmierci kompozytora. Z tej okazji warszawscy działacze Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego wraz z Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie ustanawiają odznakę turystyczno - krajoznawczą „Śladami F. Chopina”.

Celem odznaki jest popularyzacja miejsc związanych bezpośrednio i pośrednio z kompozytorem. W wielu miejscowościach wymienionych w załączniku do regulaminu znajdują się pałace i dwory, tablice upamiętniające jego pobyt umieszczone w eksponowanych miejscach, pomniki, zbiory pamiątek i wydawnictw. W niektórych obiektach można wysłuchać koncertu w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.

Organizatorzy zachęcają młodych i starszych turystów i krajoznawców oraz melomanów do zdobywania odznaki „Śladami Fryderyka Chopina”


REGULAMIN

 1. Odznaka jest jednostopniowa, warunkiem zdobycia odznaki „Śladami Fryderyka Chopina” jest odbycie w dowolnej formie wycieczek krajoznawczych uwzględniających zwiedzenie zamieszczonych w załączniku do regulaminu wykazie miejsc lub obiektów związanych z postacią Fryderyka Chopina.

 1. Osoba ubiegająca się o odznakę zobowiązana jest zwiedzić co najmniej 10 miejsc lub obiektów podanych w załączniku.
 1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 7 lat, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki.

 1. Przebieg tras wycieczkowych i zwiedzanie obiektów należy rejestrować w dowolnie opracowanym dzienniku, który wraz z potwierdzeniami terenowymi stanowi podstawę weryfikacji odznaki.

 1. Ze względu na szczególny charakter tej odznaki dodatkowym wymogiem jest wysłuchanie koncertu, na którego repertuar składają się kompozycje Fryderyka Chopina.

 1. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.

 1. Odznakę przyznają referaty weryfikacji OTP PTTK turystyki pieszej na terenie całej Polski.

 1. Punkty uzyskane przy okazji zdobywania odznaki „Śladami Fryderyka Chopina” mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.

 1. Ostateczną interpretację postanowień niniejszego regulaminu zastrzega sobie Zarząd Klubu im. A. Michalskiej, który również ma prawo nadawać odznakę honorowo.


ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI „ŚLADAMI CHOPINA”

 1. Antonin ( na pn od Ostrzeszowa ) - w 1829 r. F. Chopin odwiedził Antoniego X. Radziwiłła. W pałacu myśliwskim dawał lekcje muzyki córce księcia, Wandzie, i wielokrotnie grywał. Co roku we wrześniu organizowana jest impreza kulturalno-turystyczna „Jesień Chopinowska”.
 2. Białkowo ( nad Drwęcą ) - Chopin bywał tu u Antoniego Wybranieckiego, ojczyma kolegi Jasia Białobłockiego.
 3. Brochów ( k. Sochaczewa ) - w kościele w Brochowie rodzice F. Chopina brali ślub, tu również był chrzczony przyszły kompozytor. W kościele w Brochowie brała także ślub najstarsza siostra Chopina, Ludwika, która wyszła za mąż za Józefa Kalasantego Jędrzejewicza.
 4. Długie ( k. Izbicy Kujawskiej ) - miejsce urodzin matki F. Chopina Justyny z Krzyżanowskich
 5. Dulsk ( k. Golubia-Dobrzynia ) - Chopin odwiedzał kilkakrotnie Józefa Wysockiego podczas bytności w Sokołowie.
 6. Duszniki Zdrój ( woj. jeleniogórskie ) - w czasie pobytu w Dusznikach Zdrój F. Chopin koncertował na cele dobroczynne. Obecnie co roku organizowane są tu festiwale chopinowskie.
 7. Gulbiny ( k. Rypina ) - Chopin bywał we wsi u pp. Piwnickich. W 1959 roku ich dwór został rozebrany, a w miejscowej szkole pielęgnuje się na lekcjach pamięć o pobycie kompozytora w Gulbinach.
 8. Gdańsk - Chopin zwiedzał miasto
 9. Kalisz - ostatni raz przejechał Chopin przez Kalisz 5.11.1830 roku. Tam spotkał się z Tytusem Woyciechowskim, serdecznym przyjacielem, z którym odbywał dalszą drogę do Wiednia przez Wrocław, Drezno i Pragę.
 10. Kawęczyn ( woj. toruńskie ) - mieszkał tu jeden z pensjonariuszy Chopinów Piotr Dziewanowski.
 11. Kikół ( między Lipnem a Toruniem ) - podczas wakacji na Ziemi Dobrzyńskiej, F. Chopin odwiedził hrabiego Karola Zboińskiego, dziedzica Kikoła, gdzie koncertował w klasycystycznym pałacu.
 12. Kłóbka ( między Lubieniem Kuj. a Kowalewem ) - wieś należała do Orpiszewskich, którzy kupili ją od Skarbków. W miejscowym kościele znajduje się obraz namalowany przez Marię z Wodzińskich Orpiszewską.
 13. Kozłowo ( k. Świecia ) - odwiedzał je Chopin w drodze do Gdańska. Wyznakowano „Szlak Chopina” koloru żółtego o długości 9 km. wiodący z miejscowości Kozłowo przez Świecie do wsi Terespol.
 14. Kowalewo ( k. Drobina woj. płockie ) - Chopin spędzał wakacje u pp. Zboińskich w 1827 roku.
 15. Obrowo ( między Lipnem a Toruniem ) - F. Chopin bywał we wsi grając na skrzypcach i basetli ludowe melodie.
 16. Kraków - zwiedzał miasto oraz okolice Wieliczkę, Ojców, Pieskową Skałę.
 17. Poznań - F. Chopin przebywał dwa dni. Uczestniczył w przyjęciach u arcybiskupa Wolickiego, u którego koncertował grając utwory Haydna i Beethovena. Upamiętniono jego pobyt w następujących miejscach: Tablicą pamiątkową na ścianie Urzędu Miejskiego, popiersiem Chopina w parku, tablicą z medalionem na ścianie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaźni Nauk.
 18. Poturzyn ( k. Dołhobycza na lubelszczyźnie ) - w 1829 r. przebywał u Tytusa Woyciechowskiego.
 19. Sanniki ( k. Gąbina ) - w 1828 roku spędzał wakacje i koncertował. Na terenie parku w pobliżu dworu znajduje się pomnik Chopina dłuta Ludwiki Nitschowej.
 20. Sochaczew ( k. Wa-wy ) - na skwerze Kościuszki znajduje się obelisk upamiętniający koncert F. Chopina w obozie wojskowym gen. Szembeka.
 21. Sokołowo ( k. Szafarni ) - w tej wsi należącej do A.Wybranieckiego, F. Chopin odwiedzał w latach 1824 i 1825 serdecznego kolegę Jasia Białobłockiego.
 22. Szafarnia ( k. Golubia - Dobrzynia ) - miejsce wakacyjnych pobytów w 1824 i 1825 roku u Juliusza Dziewanowskiego ojca kolegi Dominika. Koncertował na zjeździe ziemiaństwa dobrzyńskiego. Na ścianie szkoły jest tablica upamiętniająca pobyt Chopina w Szafarni i okolicach.
 23. Sulechów ( k. Zielonej Góry ) - na ścianie liceum znajduje się tablica pamiątkowa. Lecz wg najnowszych badań F.Chopin w Sulechowie nie grał.
 24. Strzyżewo ( k. Ostrowia Wielkopolskiego ) - miejsce pobytu Chopina u matki chrzestnej Anny Wiesiołowskiej.
 25. Toruń - F. Chopin zwiedzał miasto podczas drugiego pobytu w Szafarni w 1825 r.
 26. Turzno ( między Toruniem a Kowalewem Pom. ) - F. Chopin kilkakrotnie bywał we wsi. Czynione są starania o tablicę upamiętniającą pobyt Chopina w Turznie.
 27. Waplewo ( Ziemia Sztumska k. Malborka ) - z okazji pobytu w Gdańsku Chopin spędził tam kilka dni sierpnia 1827 r. w pałacu Sierakowskich
 28. Ugoszcz ( k. Rypina) - miejscowość tę F. Chopin odwiedzał podczas pobytu na wakacjach w Szafarni na Ziemi Dobrzyńskiej.
 29. Warszawa - znajdują się tu liczne miejsca związane z postacią F. Chopina. Pałac Saski czyli kolumnada Grobu Nieznanego Żołnierza, Pałac Kazimierzowski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Czapskich (ASP) Salonik Chopinów, Pałac Radziwiłłów (siedziba Prezydenta), Belweder, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ( siedziba Caritas ) ul. Krakowskie Przedmieście 62, kościół ewangelicko- augsburski św. Trójcy przy pl. Małachowskiego, Pałac Zamoyskich ( Błękitny ) ul. Senatorska 35/37, kościół pp. Wizytek ul. Krakowskie Przedmieście 34, Pałac Morsztynów Resursa Kupiecka ( dziś PWN ) ul. Miodowa 10, Teatr Narodowy dziś skwer na pl. Krasińskich, mieszkanie Maurycego Mochnackiego ul. Długa 3, kościół św. Krzyża ul . Krakowskie Przedmieście 34, Pałac Ostrogskich ul. Okólnik 1, gdzie mieści się Muzeum Chopina, pomnik Chopina wParku Łazienkowskim, co 5 lat odbywają się Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. F. Chopina organizowane przez Towarzystwo im. F. Chopina w Warszawie
 30. Wrocław - miejsce trzykrotnego pobytu i dwóch koncertów. Upamiętnia to tablica na Placu Teatralnym 5.
 31. Zgłowiączka ( k. Lubrańca na Kujawach ) - w miejscowym dworze mieszkała Maria Wodzińska po unieważnieniu małżeństwa z Józefem Skarbkiem. Właścicielem wsi był Władysław Orpiszewski, późniejszy mąż.
 32. Zbójno ( k. Golubia-Dobrzynia ) - F. Chopin bywał we wsi podczas wakacji na Ziemi Dobrzyńskiej.
 33. Żelazowa Wola ( k. Sochaczewa ) - miejsce urodzin F. Chopina, którym opiekuje się Towarzystwo im. F. Chopina. W dworku odbywają się koncerty muzyki chopinowskiej. W parku znajduje się obelisk żelazny z popiersiem kompozytora. Pomnik ten wzniosło w 1894 r. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne z inicjatywy kompozytora rosyjskiego Bałakiriewa, który u władz carskich wyjednał zezwolenie na odsłonięcie obelisku.
 34. Żnin ( woj. bydgoskie ) - w mieście znajduje się pomnik F. Chopina. Na cokole wyryto fragment Preludium A-dur op. 28. 
CLICK TO ENLARGE...
ODZNAKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA "SZLAKIEM MIEJSC KULTU RELIGIJNEGO NA MAZOWSZU"

Regulamin


Postanowienia ogólne.

1.      Odznaka krajoznawcza „Szlakiem miejsc kultu religijnego na Mazowszu” została ustanowiona przez klub Przodowników Turystyki Pieszej im. A. Michalskiej w Warszawie.

2.      Celem odznaki jest popularyzacja miejsc kultu religijnego na Mazowszu.

3.      Odznaka jest jednostopniowa. 

Warunki zdobywania i weryfikacja odznaki.

1.      Zdobywanie odznaki rozpoczyna się od dnia 1.01.2004 roku.

2.      Należy odwiedzić 10 miejsc kultu religijnego poza miejscem zamieszkania, wskazanych w załączonym wykazie.

3.      Sposób zdobywania odznaki jest dowolny.

4.      Odznakę można zdobywać równolegle z odznakami krajoznawczymi i turystyki kwalifikowanej.

5.      Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

6.      Podstawą do ubiegania o przyznanie odznaki jest kronika prowadzona w dowolnej formie przez zdobywającego.

7.      Prowadzący kronikę musi udokumentować pieczęcią odwiedzenie miejsca kultu.

8.      Potwierdzenia zwiedzanych miejsc mogą dokonać także: przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy, instruktorzy krajoznawstwa Polski i regionu, na terenie którego znajduje się miejsce kultu oraz kierownicy wycieczek.

9.      Odznakę zdobywają turyści, którzy ukończyli 10 lat.

10. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny KTP Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie RYNEK STAREGO MIASTA 23.


 Wykaz miejsc kultu religijnego na Mazowszu

L.p.

Miejscowość

Przedmiot kultu

1

Białobrzegi k /Radomia – kościół parafialny

kult św. Rocha

2

Błotnica Stara k/ Radomia – sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Ziemi Radomskiej

obraz Matki Bożej Pocieszenia - Pani Ziemi Radomskiej z XV w.

3

Borowina k/Nowego Miasta n/Pilicą – kościół parafialny

kult Przemienienia Pańskiego

4

Brodowe Łąki k/Myszyńca – kościół parafialny

kult Przemienienia Pańskiego

5

Brochów k/ Sochaczewa – kościół parafialny

relikwie św. Rocha

6

Czerwińsk n/ Wisłą – bazylika Zwiastowania NMP – Sanktuarium MB Królowej Mazowsza – Zwycięskiej MB Pocieszenia

- obraz Matki Bożej Królowej Mazowsza- Zwycięskiej Matki Bożej Pocieszenia

- relikwie św. Barbary

7

Daniszewo k/ Płońska – kościół parafialny

kult Przemienienia Pańskiego

8

Długosiodło k/ Ostrowi Maz. – kościół parafialny

figura św. Rocha z XIX w.

9

Dobrzyków k/ Płocka – kościół parafialny

obraz Matki Bożej z XVII w.

10

Drogiszka k/ Ciechanowa – kościół parafialny

kult Przemienienia Pańskiego

11

Gielniów k/ Przysuchy

miejsce urodzenia bł. Ładysława z Gielniowa

12

Goślin k/ Garwolina – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Goślińskiej z XVII w.

13

Góra Kalwaria

- kościół Niepokalanego Poczęcia NMP- kaplica św. Antoniego


- obraz NMP Górskiej Łaskawej Matki Pocieszenia z XVII wieku

- sarkofag z relikwiami św. Waleriana - patrona Ziemi Czerskiej


- kult św. Antoniego

14

Grudusk k/ Mławy – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Gruduskiej z XVII w.

15

Holubla k/ Siedlec – kościół parafialny

obraz Matki Bożej z XIX w.

16

Huszlew k/ Łosic – kościół parafialny

obraz św. Antoniego z XVII w.

17

Kazanów Iłżecki k/ Zwolenia – kościół parafialny

obraz Przemienienia Pańskiego z XVIII w.

18

Jarosławice k/ Radomia – kościół parafialny

obraz koronacji Najświętszej Marii Panny

19

Kępa Polska k/ Płocka – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Kępskiej – Zwiastowania NMP

20

Koziebrody k/ Raciąża – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Koziebrodzkiej-kopia z XVIIw.

21

Krzynowłoga Wielka k/ Przasnysza – kościół parafialny

obraz Przemienienia Pańskiego z XVIII w.

22

Lewiczyn k/ Grójca – sanktuarium Matki Bożej Patronki Ziemi Grójeckiej

obraz Matki Bożej z XVII w.

23

Loretto k/ Kamieńczyka - sanktuarium Matki Bożej z Loretto

figura Matki Bożej Loretańskiej

24

Łęgonice Duże k/ Nowego Miasta n/ Pilicą – kościół na Górze Zgody

obraz św. Rocha

25

Łopacin k/ Ciechanowa – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Łopacińskiej – współczesna kopia obrazu z XVII w.

26

Miedniewice k/ Żyrardowa – sanktuarium Miedniewickiej Pani

obraz Świętej Rodziny

27

Miedzna k/ Węgrowa – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Miedzwińskiej z XVII w.

28

Mokobody k/ Siedlec – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Budziszyńskiej z XVII w.

29

Mordy k/ Siedlec – kościół parafialny

- kult Przemienienia Pańskiego

- kult św. Rocha

30

Niepokalanów – sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP

- miejsce życia i działalności św. MM Kolbego

- figura MB Niepokalanej

31

Nowe Miasto n/ Pilicą – kościół i klasztor oo. Kapucynów

- kopia obrazu MB Częstochowskiej

- grobowiec bł. O. H. Koźmińskiego

32

Ożarów Maz. – sanktuarium Miłosierdzia Bożego

obraz Miłosierdzia Bożego

33

Pieczyska k/ Grójca – sanktuarium Narodzenia NMP

obraz Matki Bożej Częstochowskiej–kopia z XVw.

34

Płock – katedra

- figura Matki Bożej z XVII w.

- relikwie św. Zygmunta w relikwiarzu z XII w.

- obraz Matki Bożej Częstochowskiej- kopia z XVIII w.

35

Popowo Kościelne k/ Serocka – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Popowskiej z XVII w.- kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

36

Przasnysz – sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. Pasjonistów

obraz Matki Bożej Przasnyskiej z XVI w.- kopia Matki Bożej Śnieżnej z Rzymu

37

Pułtusk – kaplica szpitala miejskiego

obraz św. Stanisława Kostki

38

Ratowo k/ Przasnysza – kościół parafialny

obraz św. Antoniego z XVII w.

39

Rokitno k/ Błonia – sanktuarium Wniebowzięcia NMP

obraz Matki Bożej Rokitniańskiej

40

Rostkowo k/ Przasnysza

miejsce urodzenia św. Stanisława Kostki

41

Sadykierz k/ Pułtuska – kościół parafialny

kult św. Rocha

42

Secymin – Nowiny k /Brochowa – sanktuarium MB Radosnej Opiekunki Przyrody

obraz Matki Bożej Patronki Lasów Polskich

43

Siecień k/ Płocka – kościół parafialny

kult Matki Bożej Siecieńskiej – obraz z XVII w.

44

Sierpc – sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej

figurka Matki Bożej Ksieni Sierpeckiej z XIV w.

45

Skrzyńsko k/ Przysuchy – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Skrzyńskiej z XV w.

46

Smardzewo k/ Płońska – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Smardzewskiej z XVII w. – kopia obrazu MB Bocheńskiej

47

Susarz k/ Gąbina – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Susarkiej z XVII w.

48

Szymanów – sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej

- figura Matki Bożej Jazłowieckiej

- wizerunek bł. Matki Marceliny Darowskiej założycielki zgromadzenia sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

49

Św. Rozalia k/ Nowego Szelkowa – kaplica

relikwie i obraz św. Rozalii z XVI w.

50

Święte Miejsce k/ Przasnysza – kościół parafialny

obraz Matki Bożej z XVIII w. – kopia obrazu MB Częstochowskiej

51

Warszawa

- katedra archidiecezjalna św. Jana Chrzciciela
- sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (kościół oo. Jezuitów ul. Świętojańska)

- sanktuarium św. Krzyża (kościół Księży Misjonarzy ul. Krakowskie Przedmieście)- cudowny Krucyfiks

- relikwie bł. bp. Sz. Felińskiego - sarkofag w krypcie

- miejsce pochówku sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego - kaplica


obraz Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy


figura Chrystusa


- sanktuarium Matki Zbawiciela (Plac Zbawiciela)

- sanktuarium św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka)

- sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży ( ul. Gwintowa )

- sanktuarium Niepokalanej Dziewicy Różańcowej z Żółkwi (ul.Dominikańska)

- sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej (Warszawa – Powsin)

- kościół św. Stanisława Kostki (ul. A. Felińskiego)

- kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (Bielany ul. Dewajtis). Parafia bł. Edwarda Detkensa spośród 108 Męczenników w Lasku Bielańskim.


- kościół św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście)

obraz Matki Bożej Częstochowskiej


relikwie św. Andrzeja Boboli

obraz Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży


obraz Matki Bożej Królowej Różańca Świętego


obraz Matki Bożej Tęskniącej

miejsce pochówku sł. Bożego ks. J. Popiełuszki


wizerunek Matki Bożej- relikwie bł. Ładysława z Gielniowa – Patrona Warszawy

- obraz św. Anny

52

Wąsewo k/ Ostrowi Maz.- sanktuarium Matki Bożej Wąsewskiej

obraz Najświętszej Marii Panny z XVIII w.

53

Wieniawa k /Przysuchy – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Wieniawskiej z XV/XVI w.

54

Zuzela k/ Ciechanowca

miejsce urodzenia sł. Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

55

Żuromin – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Żuromińskiej z XVII w. wg wizji św. AntoniegoRegulamin opracował: mgr Bernard Edward Malinowski


 


© 2008 :::: webdesign: www.pracowniavasco.com