Komisje Oddziału Stołecznego PTTK



Komisje Statutowe Oddziału Stołecznego PTTK stan na 18.12.2017

Komisja Turystyki Górskiej
przewodniczący         Wojciech Hofman
z-ca przewodniczącego  Jerzy Pruski
sekretarz              Jacek Kluczyński
członkowie            Tadeusz Blejarski
                              Józef Gajewski
                              Sylwester Holczyk
                              Jacek Marks
                              Henryk Ogonowski

Komisja Turystyki Pieszej
przewodniczący                  Jan Piotrowski
z-ca przewodniczącego      Andrzej Łyziak       
sekretarz                  Radosław Potrac
skarbnik                   Alicja Świątek
członkowie               Piotr Celiński
                                 Jadwiga Garapich
                                 Zbigniew Jurek
                                 Krzysztof Zarański
                                 Jan Rukat
                                 Tomasz Sikorski
                                 Bernard Malinowski

Referat Weryfikacyjny
Jadwiga Garapich - przewodnicząca
Andrzej Łyziak
Piotr Celiński
Jan Piwnik
Radosław J. Potrac
               
Komisja Narciarska
przewodniczący                  Jerzy Gustowski       
 z-ca  przewodniczącego    Kazimierz Krawczyk
 członek                               Grażyna Orłowska  

Komisja Opieki nad Zabytkami
przewodniczący                   Jerzy Sztajerwald
z-ca przewodniczącego       Iwona Korgol
z-ca przewodniczącego       Teresa Krakówka
z-ca przewodniczącego       Izabella Kołodziej
członkowie                  Danuta Odyniec
                                    Teresa Odyniec                                                                    

Komisja Kolarska  (funkcję komisji pełni Klub Tur. Rowerowej „Wektor”)
przewodniczący              Lechosław Rowicki
sekretarz                        Tomasz Mrówka
członek                           Stanisław Kochański

Komisja Wyróżnień i Odznaczeń
przewodniczący              Jerzy Tarwacki
sekretarz                        Zofia Pilazy
członek                           Henryk Wieczorkowski


© 2008 :::: webdesign: www.pracowniavasco.com